Verenigingsdocumenten

In een aantal documenten zijn de regels en plannen voor SV Babel vastgelegd. De statuten staan in principe voor lange tijd vast, en bevatten algemene bepalingen. Het huishoudelijk reglement bevat de specifieke invulling van deze bepalingen en aanvullende regels. Daarnaast wordt er jaarlijks door ieder nieuw bestuur een beleidsplan gemaakt, waarin de plannen voor het komende jaar worden opgenomen.